Działania w sieci, korzyści w świecie realnym – model ROPO